„Bradata aukcija“ je netipična humanitarna akcija i dio globalne akcije Movember, a provodi se na način da pozovemo muškarce da prestanu s brijanjem u studenom te odrede „cijenu“ svoje brade po kojoj su spremni obrijati se. Ukoliko se sakupi dovoljno donacija za tu bradu, osoba se obrije na „Bradatoj aukciji“ prve subote u prosincu, a sakupljena sredstva „Bradata“ donira Županijskoj ligi protiv raka Split.

Cjelokupna zarada od prodaje ovih proizvoda biti će donirana Županijskoj ligi protiv raka.